Madeleine Svendsen

den psykiske helsen må ikke bli glemt

I helgen deltok jeg som delegat på Østfold Arbeiderpartis årsmøte, der jeg holdt et innlegg om viktigheten av økt fokus på psykisk helse. Tenkte å dele det her.

Du kan se en gips på et brukket ben, men du kan ikke se det når noen har det vondt innvendig.

Vi har alle en psykisk helse. Men om den er god eller dårlig, avhenger av hva vi har vært gjennom, hva vi er blitt påført og hvordan vi har det med oss selv og våre omgivelser.

Det er viktig at den psykiske delen av helsen ikke blir glemt.

For psykisk helse er gjerne noe man ikke snakker så mye om. Det er tabu. Jeg tror flere ville blitt overrasket om de visste hvor mange som faktisk sliter.

Det finnes ungdommer som utøver fysisk vold mot seg selv i et forsøk på å døyve den innvendige smerten. Det finnes ungdommer som utvikler spiseforstyrrelser i håp om å leve opp til et ideal. Det finnes ungdommer som er på randen til å ville ta livet av seg selv. Det finnes ungdommer som må hanskes med lidelser som depresjon og angst av ulike årsaker.

De er overalt rundt oss. De er overalt i blant oss.

Det er mange som ikke har det bra, og dem må vi omfavne.

Men vi må også øke forståelsen. Bevisstgjøre.

Ufarliggjøre temaet psykisk helse.

For straks man forstår og straks man er oppmerksom, så er det enklere å ta hensyn.
Enklere å kanskje til og med strekke ut en hånd.

Skolen er en viktig arena.

Mange skoler er flinke til å geleide elevene gjennom antimobbeprogram og til å belyse akkurat dette temaet. Det samme bør gjøres med psykisk helse. Oppmerksomheten må få et løft. Det må settes fokus på årsaker og konsekvenser. Unge mennesker må lære om hvilke lidelser som eksisterer, og hvilke tilbud som finnes for å skaffe hjelp.

Derfor er også det å ha en helsesøster til stede i skolen svært avgjørende. Mange har ikke andre å snakke med. Men hvis helsesøster sykemelder seg og det ikke blir satt inn vikar på fem måneder, hvem skal man snakke med da? Vet man ikke om andre hjelpetilbud, ja, hvor skal man egentlig gjøre av seg når man trenger det som mest?

Skolen skal ha fagutdannet helsepersonell som er tilgjengelig og som tar elevene på alvor. Fokuset på psykisk helse i skolen og ellers i samfunnet skal økes betraktelig.

La meg understreke at dette er viktig, ikke minst for de som sliter.
Vi må ikke glemme den psykiske helsen, bare fordi vi ikke ser den.
 

Madeleine Svendsen


KONTAKT
madeleine.svendsen@gmail.com

Search

Bloggdesign

hits